Tag fat i os:
Søbyvej 70, 8300 Odder
hello@sevenyellowmonkeys.dk
- eller ring:
+45 60 92 26 56
+45 42 73 72 12
Tilbage

Forbrugertendenser

SevenYellowMonkeys - Med andre ord - Forbrugertendenser

Fremtidens forbrugertendenser

Hos SevenYellowMonkeys sørger vi hele tiden for at holde os opdateret på, hvad der rører sig i det store kommunikationslandskab. Læs med her og få chancen for at blive klogere på fremtidens forbrugertendenser.

For mange virksomheder, er der et helt nyt landskab af forbrugsvaner, man skal lære at navigere i. Smarte slogans, kaloriefattige buzzwords og overfladiske løfter imponerer ikke. Til gengæld fordufter din troværdighed og forbrugernes interesse lige så hurtigt som et museklik, hvis der er den mindste mislyd, mellem det du siger, og det du gør. Der kan blive langt mellem snapsene, hvis du mister din målgruppes tillid.

For dig og din virksomhed betyder det, at du skal have et formål og noget på hjerte, der kan trænge ind under din målgruppes hårdt pansrede hud. Derfor har det stor betydning, hvordan du kommunikerer dit brand og dit produkt. Den moderne forbruger forventer nemlig mere af dig, end at dit brand er hipt, og at dit produkt er smart og nødvendigt for at få hverdagen til at løbe rundt.

I dag er du under lup af den kritiske forbruger. Dine ydelser eller produkter skal derfor være meningsgivende og værdiskabende i en større sociokulturel sammenhæng. Du skal ville noget, der er med til at forme forandringer i vores fælles verden. Mod det bedre, naturligvis. Det er i hvert fald konklusionen, hvis man læser den seneste globale undersøgelse foretaget af Edelman Trust Barometer

Tillid til forandring

Nye generationer af kritiske forbrugere stiller høje krav til vores virksomheder. De har forventninger til, at du tager socialt ansvar. I praksis resulterer det bl.a. i at virksomheder i højere grad arbejder med social lytning for at kunne følge med i forbrugernes omtaler og hvad der virker og ikke gør. CSR-strategi er efterhånden en naturlig del af alle virksomhedstyper. Vi ser bl.a. en opskydning inden for konsulent- og analysebureauer, der netop er specialiseret i at håndtere CSR-strategier og forbrugertendenser.

Når der stilles større krav til, at virksomheder må tage socialt ansvar, må svesken på disken og du må kommunikere et klart formål, der peger mod en bedre fremtid.

Ifølge Edelmans undersøgelse har forbrugerne ikke bare en forventning om, men også en tillid til, at forandringer i verden i højere grad kan skabes af virksomheder end fra politisk hold.

Det giver stof til eftertanke, synes vi. For heri er der et mulighedspotentiale for virksomheder, der gerne vil løfte deres CSR. Men det kræver samtidig en skarp kommunikation for at lande den ønskede værdi hos og interaktion med jeres målgruppe – og ikke mindst, hvad man skal have fokus på, når man former sin virksomhedskultur og formulerer sit formål gennem virksomhedens mission og visioner. Forandringerne skal nemlig skabes indefra og ud.

Fem fif

Vi vil nøjes med at fremhæve de fem første konklusioner fra rapporten:,

Fem fede fif om forbrugertendenser

Icon
Vær relevant

Dit brands relevans forstærkes, når du aktivt bidrager til og indtænker dit brands formål i en større sociokulturel kontekst.

Icon
Skab forandring

Brands, der har indarbejdet en forandringskultur og arbejder for fællesskabet, vinder større tillid og loyalitet hos forbrugerne. Der er generelt stor tiltro til, at folk har magt til at skabe forandringer i verden gennem brands.

Icon
Tænk fællesskaber

Individualismens tid er forbi. Der er sket en forskydning fra “jeg” til “os”. Der er en forventning om, at brands ikke alene fokuserer på det enkelte individ, men på det store fællesskab. Det handler ikke om min verden, men vores verden.

Icon
Opbyg tillid

Tillid er betydningsskabende. Jo mere tillid du kan skabe med dit brand, des stærkere relation. Undersøgelsen viser, at 88% af de adspurgte vægtede tillid til brandet højere end, hvor vilde de er med brand og produkter.

Icon
Tillid kan skabe vækst

Tillid vækker følelser - og følelser styrker relation og loyalitet. Lykkes du med at vække tillid gennem dit brand, kan det motivere din målgruppe til at advokere for dit brand og dét lægger yderligere til troværdighedskontoen.

Icon
Læs hele rapporten

Du kan læse hele Edelman Trust Barometer her

Hele rapporten

Dyk dybt – og skab værdi!

Fremtidens forbrugertendenser er altså, at forbrugerne tror på, at de har magt til at skabe forandring gennem brands. Der er derfor en forventning om, at virksomheder kridter banen op og går forrest for at skabe forbedrede vilkår og forandringer i det fælles samfund. Kan du opbygge tillid ved at tegne en tydelig strategi for, hvordan din virksomhed er bannerførerende og kan du skabe fællesskabsfølelse mellem dit brand og din målgruppe, er der større sandsynlighed for, at du kan opbygge en solid og stærk relation mellem dit brand, produkt og din målgruppe.

Når du derfor kommunikerer dit brand og produkt, skal du mere end kradse i overfladen eller gøre som du plejer. Du må dykke dybt ned i substansen af dit formål. Det er her, du kan skabe værdi for din målgruppe. Du må spørge dig selv, hvordan dit brand kan gøre en forskel i forskellige sammenhænge og fællesskaber, og hvorfor netop dit produkt er særligt og betydningsgivende i den kontekst. Vi vælger nemlig ikke alene med hjertet og ud fra os selv, er undersøgelsens centrale konklusion. Vi vælger ud fra de fællesskaber, vi tapper ind i, baseret på et grundlæggende ønske om en forandring mod det fælles bedre.

Det har derfor også væsentlig betydning i relation til din virksomhedskultur. For dine ansatte er også (kritiske) forbrugere. Det har man nogle gange en tendens til at glemme. Dine ansatte er dine ambassadører i et givent fællesskab. Forandringsledelse, tænker du måske? Ja, lige præcis. Det hele hænger sammen. Din virksomhedskultur har derfor altafgørende betydning og din evne til at formulere klare visioner, der forplanter sig hos dine ansatte og pejler en fælles retning, er essentiel.

Årsagerne til denne jeg-os forskydning, er der mange forklaringer på. Globalisering, #Metoo, Black Lives Matter og den seneste pandemiske tilstand er bare nogle få eksempler på de sociokulturelle og politiske “tornadoer”, der sætter fokus på fællesskabsværdier som retfærdighed, ligeværdighed og fairness.

Fællesskabets to-do-liste

I kulturteoretisk perspektiv taler vi om “wokeness-bølgen”, der er defineret af de nye generationer – Millennials og yngre – der er fodret med en livslang internetkost og derfor siden barnsben er informeret om alt fra racisme, sexisme, homofobi og social ulighed i det hele taget. Der tegnes store overskrifter på en global to-do-liste, hvor der ryddes op efter tidligere generationers “fuck-ups”. Deres kritiske forbrugerlinse zoomer ind på uretfærdighed og krænkelser i alle afkroge. Missionen er at skabe opmærksomhed på og stifte fællesskaber om at vende uretfærdighedens skude på ret kurs.

Den emotionelle værdi er til at få øje på. Det samme er kravet om forandring til dig som virksomhed.

Og emotionerne kommer da også i spil, når vi deltager i spørgeundersøgelser baseret på værdier og hvad der giver mening for os – både som individer og med øjet på den globale “bold”.

Er du holdt op med at slå din kone?

Ovenstående spørgsmål gør det svært at svare andet end forkert. Det er ofte problemet med spørgeundersøgelser. Det kan ikke undgås, at vi lader os pejle af, hvad der forventes af os og hvordan vi gerne vil ses – og ser os selv. Disse psykologiske mekanismer må vi derfor have for øje – også når vi refererer til en højtestimeret kilde som Edelman Trust Barometer. Det betyder ikke, at undersøgelsen ikke er yderst relevant. Den viser en klar tendens, som vi må tage alvorligt.

Her i huset har vi stor respekt for Edelman Trust og er ikke i tvivl om, at der er sandhed i analysen. Vi kan jo bare se os omkring og pege på føromtalte “tornadoer”. Men det er også vores opgave at forholde os kritiske og ikke ufordøjet spise alt, der bliver serveret for os. Derfor er det væsentligt at have in mente, at enhver spørgeundersøgelse potentielt konfronterer visse psykologiske aspekter med en “fejlmargin” til følge.

Fremtidsudsigt

Der er bestemt nedslagspunkter, man skal være opmærksom på i fremtiden. Men set fra vores velsvingende lianer, er konklusionen, at følelser, brandets værdi og din målgruppes sociale og kulturelle position, vil være i konstant vekselvirkning med hinanden. Derfor kan ingen undersøgelse stå alene. Analyser må baseres på netop din virksomheds unikke position i markedet og den målgruppe, netop du henvender dig til.

Det vi kan sige er, at Edelmans undersøgelse – og de tendenser vi ser omkring os – viser, at der et stort mulighedspotentiale, hvis din virksomhed arbejder strategisk og målrettet med en CSR,  der skaber forandringer i en større sociokulturel sammenhæng. For nogle virksomheder vil det være lige til højrebenet, mens det for andre vil kræve mere arbejde. Lige som der vil være forskel på, hvilke mulighedsbetingelser den enkelte forbruger har, når de skal vælge produkt. Den enlige forsørger, bliver måske tvunget til at kigge mest på pengepungen og købe efter formåen. Også selvom ønsket er at være “woke” eller købe bæredygtigt for en fælles bedre verden.

Vi bruger cookies! Privatlivspolitik