Tag fat i os:
Søbyvej 70, 8300 Odder
hello@sevenyellowmonkeys.dk
- eller ring:
+45 60 92 26 56
+45 42 73 72 12
Tilbage

Æstetisk kommunikation

SevenYellowMonkeys - med andre ord - Æstetisk kommunikation

Oplevelser, der brander

Alt er kommunikation! Og al kommunikation har en æstetisk side. Æstetisk kommunikation er et stærkt redskab for din virksomheds branding og markedsføring.Hvad har middelalderby og markedsføring med hinanden at gøre? Hvordan kan paraplyer i byrummet forstærke branding af en by?  Forklaringen kommer om lidt. Først skal vi lige et smut til Vejle.

Paraplyhimmel i Vejle

Hvad sker der i Vejle, tænker du måske. Og ærligt – jeg tænkte det samme, da Jan udstak koordinaterne for dagens research. Jeg må med skam sige, at jeg kun har været på gennemfart i Danmarks 9. største by, og jeg har aldrig været inde i byens hjerte – gågaden.

Vejle er en gammel middelalderby – og det mærkes. Velbevarede middelalderhuse ligger nænsomt renoveret side om side med moderne byggeri i rust og kobber. Kiddesvej er en af Danmarks stejleste gader og kendt for at være en afgørende etape i cykelløbet, Danmark Rundt. Progressiv tænkning har skabt en skøn balance, hvor gågade, sidestrøg og terrasser ved åen forener det moderne med historiens vingesus.

I latinerkvarteret/Vejle Midtpunkt, har man tydeligvis ladet sig inspirere af byrumsprojektet, Umbrella Sky Project, der så dagens lys i Portugal i 2011. En paraplyhimmel skaber et farvestrålende spil, der både har praktisk funktion og er stemningsgivende.

Farvestrålende paraplyhimmel danner geometrisk skyggespil i Nørregade i Vejle. Øverste foto er fra Umbrella Sky Project i Águeda, Portugal i 2011, som Vejle har ladet sig inspirere af.

Som byrumsprojekt, kommunikerer paraplyerne æstetisk værdi. De danner geometrisk skyggespil, køler i solen og de glade farver fremhæver en sydlandsk stemning, der understreges af et par middelhavs-restauranterne i  gaden. Det lægger til autenticiteten, samtidig med vi får en oplevelse, der giver anledning til smil og varme.

Relationsskabende

Hvordan relaterer ovennævnte oplevelse sig så til din virksomhed, kan du spørge? Prøv at anskue Vejle som en hvilken som helst anden virksomhed, der skal have kunder i butikken. Vejle er en by, der gerne vil vise, at den har noget at byde på, som er særligt og adskiller den fra andre byer. Den vil gerne vise, at den er progressiv og samtidig er dybt forankret i sin egen unikke historie. Den kommunikerer, at den har lige så meget spræl og spændstighed som andre store byer i ind- og udland, kan begå sig med et bredt udvalg af  butikker, caféer og restaurationer – og at den kan kombinere det urbane med det historiske, det ukonventionelle med det konventionelle, det hjemmelige med det eksotiske.

Æstetiske virkemidler er taget i brug.  Arkitekturens samspil, byplanlægning – og i dette eksempel – byrumsprojektet, formidler sig på tværs af nationaliteter i det farvestrålende spræl, der rammer sanserne, uanset hvor du kommer fra. Den muntre himmel tilfører en oplevelsesværdi, der er relationsskabende og nærer vores emotionelle tilstand og velbefindende. Vi får lyst til mere, går måske yderligere på opdagelse i byens andre tilbud og bliver måske lidt længere, end vi ellers ville have gjort. Det er et godt eksempel på den æstetiske kommunikations virkeområde og potentiale.

Æstetiske værktøjer

Vi kommunikerer hele tiden – også når vi tror, vi ikke gør det. Den æstetiske kommunikation arbejder med kommunikationens sanselige mønstre. Vores sanser er det kompas, hvormed vi navigerer i verden. Det er vores sanser, der fortæller os, om det, vi oplever, føles godt eller skidt.

Æstetisk kommunikation åbner dermed for muligheden for et værdi- og relationsskabende bånd mellem afsender og modtager – jo stærkere vi føler og jo bedre den følelse opleves, jo større tilbøjelighed har vi til at holde fast og vende tilbage – for vi vil gerne føle sådan igen.

Når vi møder verden og hinanden, forholder vi os i mere eller mindre bevidst grad kommunikativt. Den æstetiske kommunikations relationelle potentiale knytter forbindelser mellem menneske og omverden. Det er denne værdiskabende relation, der er afgørende for, om dine kunder bliver hængende lidt længere, fordi den rammer dybere end blot det næste gode tilbud på hylden.

Vores velbefindende har væsentlig betydning for, om tingene giver mening for os. Den æstetiske kommunikation skaber mening, netop fordi den er bærer af et emotionelt lag. Den er et stærkt relationsskabende værktøj, når vi skal kommunikere vores budskaber – og dermed værdiskabende såvel internt i virksomheden – som eksternt til forskellige målgrupper.

Værdi

I Vejle har de anvendt æstetisk kommunikation. Byrumsprojektet er et eksempel på, hvordan der med få midler kan skabes en særlig oplevelse, der skaber en (mer)værdi for brugerne. Samtidig giver det indtryk af, at der må være et nært og engageret samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv i strategien om byens mål og formål. Det bestyrkes i, at Vejle Kommune i disse år er en af de mest populære kommuner blandt virksomheder og nye tilflyttere.

Driftighed, innovation og kreativitet i forening folder sig ud i en by, der tilgodeser manges interesser uden at glemme, hvilket stof, den er gjort af. Og dét til glæde og gavn for såvel borgere og besøgende i en meningsgivende og værdiskabende relationscyklus, der kan mærkes på den kommunale bundlinie, og afspejler sig i de initiativer, kommunen kan iværksætte for sine borgere og foretningsdrivende. Et bæredygtigt system, der for mig blev tydeliggjort under en himmel af farvestråelende paraplyer.

Vi bruger cookies! Privatlivspolitik