STORIES
My Journal

Category : Æstetisk Kommunikation

Kys mig

Den æstetiske værdi ligger i den hovsa-oplevelse der bidrager til et produkts kernefortælling – en fortælling, der er helt unik for netop dette produkt. Forleden var Jan og jeg på researchtur i forbindelse med en App, vi skal lave for en af vore kunder. I denne kontekst...

LÆS MERE ...

Kom nærmere

Vi skaber relationer til vores omverden, når vi kommunikerer. Og værdien opstår, når der gennem det kommunikerede udveksles det særlige “noget, der forstærker oplevelsens sansemæssige og emotionelle karakter. Prøv at gå en tur på bare fem minutter genne...

LÆS MERE ...

Væk lysten til live

Æstetisk kommunikation er et sanseligt og relationsskabende værktøj, der kan styrke dit kundegrundlag og skabe merværdi på bundlinien. Fordi den vækker din lyst til live. Jeg hører bestemt ikke til dem, der er glade for kryb, kravl og insekter. Af nogen art....

LÆS MERE ...

Værdiskabelse

Vi søger mening og værdi i vores hverdag – og vi oplever en øget æstetisering i hverdagslivet. Velfærdsdesign, designerbørn og æstetisk forbrugere er en integreret del af vores sprogbrug og viser tendenser i det moderne samfund. Da Syddanske Universitet bl...

LÆS MERE ...

Styr på stemmen

Din stemme er et vigtigt salgsparameter og et åbenlyst visitkort til verden. Og Barack Obama forstår netop dette. Han er en fremragende storyteller, og hans taler er overflødighedshorn af æstetiske og retoriske virkemidler. Der er nok ikke mange der vil betvivl...

LÆS MERE ...

Tavshedens æstetik

Tavshedens æstetisk er et kommunikativt paradoks. Den er på én gang subtil og larmende - den kan være både en usynlig lussing og et blidt kærtegn. Og i politik kan tavsheden være en strategisk magtmanifestation. Larmende stilhed. Du kan sikkert genkalde føl...

LÆS MERE ...

Politik & æstetik

Selvfremstilling blandt moderne, demokratiske politikere er båret af forsøget på at appellere til en personlig relation, fremfor tidligere tiders monumentale magtmanifestationer. Her kommer æstetiske virkemidler i spil. Det er ikke første gang, jeg griber til Obamas kam...

LÆS MERE ...